Η εξόρμηση στον Κόζιακα, 14-15/2/09.

Πριν αναφέρουμε τις λεπτομέρειες της εξόρμησης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον Σπύρο του Σ.Χ.Ο.  Τρικάλων για τις πληροφορίες του και το ενδιαφέρον του.  Η βοήθεια  του πριν αλλά και κατά την διάρκεια της πορείας μας, ήταν κάτι παραπάνω από χρήσιμες. Συνέχεια